se-introvideo-til-industrien-som-karrierevej-eller-hop-til-laeringsmaterialet
Introvideo

Kom i gang
Image

Opgaver til download

Image
Image

Vind en klassetur
til LEGO® House

Sådan deltager I
Når I er færdige med undervisningsmaterialet, skal I downloade refleksionsarket og beskrive med ord og billeder, hvad I har fået ud af at arbejde med projektet.
I skal aflevere én beskrivelse pr. klasse enten som en video, en powerpointpræsentation, et A4 ark eller lignende.

Send jeres beskrivelse til Trekantområdet Danmark inden den 20. november 2019 på mail:
info@trekantomraadet.dk.

Vi præmierer den bedste besvarelse og offentliggør vinderen på
hjemmesiden – vinderklassen får direkte besked.

Til læreren

Tak for din interesse i Industrien som Karrierevej

Skulle I have lyst til at besøge en af jeres lokale industrivirksomheder, skal du kontakte den ansvarlige skolekonsulent eller UU-vejleder i din kommune.

industri-vektor

Hanne Holm

Marianne Witte

Charlotte Mirsharghi Mikkelsen

Jesper Bonnén

Else Iversen

Pædagogisk konsulent
Pædagogik og læring

Jan Hyldal

Erhvervskonsulent

Jan Hjorth

Tanja Sørensen Marek

Lars Jensen

Skolekonsulent
Læring, kultur og Fritid

Esben Aalund Rasmussen

Kirsten Busk

Chefkonsulent for skoleområdet
Dagtilbud & Skole

Lone Skrydstrup

Administration & Projektmedarbejder

Charlotte Agerby Schultz

Pædagogisk konsulent,
Børne- og Ungeforvaltningen

Jørgen Ranlev Nielsen

Erhvervsservice Vejle Kommune

Martin Broberg