Webinarer

Bæredygtig Industri som Karrierevej er et projekt, der skal få flere unge i Trekantområdet til at interesse sig for STEM-kompetencer og vælge en faglært erhvervsuddannelse inden for dette område. Projektet henvender sig til 7.-8. klasse i folkeskolen i fagene matematik, håndværk & design, fysik/kemi og biologi. Der udvikles undervisningsforløb med udgangspunkt i bæredygtig produktion, og i samarbejde med produktionsvirksomheder løses konkrete problemstillinger.

Udfyld denne formular og få adgang til en række spændende webinarer:


Ved at tilmelde dig får du adgang til webinar med følgende indhold:

Intro til projektet Bæredygtig Industri som karrierevej og bæredygtig produktion Oplægsholder: Trekantområdet Danmark og Erhvervsakademi Lillebælt

Et bud på STEM undervisning og humanistiske fag Webinaret vil tage afsæt i nogle af de muligheder der er for at arbejde tværfagligt med STEM og STEAM, ligesom der vil være mulighed for dialog. Oplægsholder: Connie Svabo, Proffessor i STEM uddannelse og videnskabskommunikation og projektchef på LabSTEM, som i samarbejde med lærere og pædagoger udvikler en STEM-didaktik.

Udvikling af det gode skole-virksomhedsforløb Webinaret tager afsæt i Naturvidenskabernes hus’ erfaringer med skole-virksomhedsforløb og kommer med konkrete bud på hvordan disse forløb kan opbygges omkring designcirklen og efterfølgende evalueres. Oplægsholder: Naturvidenskabernes Hus

Præsentation af 3 forskellige skole-virksomhedsforløb Som en del af BISK projektet har de deltagende kommuner udviklet skole-virksomheds forløb med direkte afsæt i STEM-fagene og bæredygtig produktion målrettet udskolingen. Du har rig mulighed for at få inspiration og konkrete forløb med hjem, som du kan bruge i din egen undervisning. Oplægsholder: Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Vejle Kommune

Science capital Oplægsholder: Naturvidenskabernes Hus

Projektet er finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje


Image