Biologi-elever i waders baner vejen for bæredygtig spildevandsforretning

Hvad er sammenhængen mellem trepiggede hundestejler, biologer i waders og industri og bæredygtige forretningsmodeller?

Ved første øjekast er sammenhængen lidt svær at få øje på denne eftermiddag, hvor biologiholdene fra Grindsted Gymnasium og HTX er hoppet i waders og har plumpet sig ud i Grindsted Å – bevæbnet med fintmaskede net og fangstbakker.

Men hæng på gennem mellemregningerne, for biologi er meget mere end gummistøvler, dyreartskending og et nødvendigt adgangsfag til medicinstudiet.

- Biologi er så meget mere end de typiske fordomme. Vi vil gerne have, at vores elever oplever, hvor meget biologien betyder. For eksempel at man som biolog kan være med til at kvalitetssikre en virksomheds produkter og dermed have stor betydning for forretningen, fortæller elevernes biologilærer, Heidi Nystrand.

4376A78A-8F33-4192-BC9D-8D54989B280C

Biologi er så meget mere end de typiske fordomme. Vi vil gerne have, at vores elever oplever, hvor meget biologien betyder. For eksempel at man som biolog kan være med til at kvalitetssikre en virksomheds produkter og dermed have stor betydning for forretningen

— Heidi Nystrand, Biologilærer

Spildevand er et produkt

Og derfor kobler vi nu en virksomhed ind i ligningen. For biologieleverne er nemlig på kombineret virksomhedsbesøg og felttur hos Billund Vand & Energi. Nærmere bestemt er de sprunget i Grindsted Å, 100 meter opstrøms fra det udløb, hvor det rensede spildevand fra Billund Vand & Energis rensningsanlæg bliver ledt ud i åen.

Og så giver det lige pludselig god mening at måle på vandkvaliteten. For nu hænger naturbeskyttelse og forretning sammen.

- Et af rensningsanlæggets ”produkter” er jo det rensede spildevand, der bliver udledt i åen. Og det skal naturligvis være så rent som muligt. Både for naturens skyld, men også for kundernes skyld, siger Heidi Nystrand.

Og kunderne i denne sammenhæng er blandt andet husstandene i Billund og Grindsted og den store industrivirksomhed i Grindsted, ingrediensproducenten IFF – det tidligere Grindstedværk.

Vandløbsfaunaindeks

Så når biologieleverne tjekker vandkvaliteten ved udløbet af det rensede spildevand, så er de ikke bare på vagt for naturen – de bidrager også til en kvalitetssikring, der er afgørende for Billund Vand & Energis forretning.

Det er dog ikke forretningsmodeller og industriel tankegang, der optager de unge mennesker i åens vand og på bredden. Det er derimod fangsten af smådyr i vandet.

Den kan man nemlig plotte ind i et vandløbsfaunaindeks, som kan bruges til at bedømme vandkvaliteten på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er det dårligste og 7 er det bedste.

- Der er noget levende i den her! Er det ikke vandlopper, de hedder?

Udbruddet kommer fra en entusiastisk gut, der prøver at fange smådyrene i fangstbakken med en pincet.

- Det er faktisk en trepigget hundestejle. Som fisk er den mere forureningsresistent end de andre arter. Men tag billeder af dyrene med jeres telefoner og få det noteret ned. Brug dugene til at artsbestemme dyrene og få en indikator på, hvordan det står til med diversiteten, lyder det fra biologikonsulenten Erik Tveskov, der er ekspert i at måle vandkvalitet.

Bedre læring og fællesskab

Der bliver strøget med nettene i åen, prikket med pincetterne i bakkerne, tjekket arter på dugene og noteret ned i skemaer.

To af eleverne er Asta Ratschau Nielsen og Frederik Santiago Jakobsen, begge fra 1.A på Grindsted Gymnasium og med biologi på A niveau.

Inden turen i felten havde de også været på besøg på rensningsanlægget for at blive klogere på rensningsprocesserne, lige som de havde skrevet en artikel om emnet.

- Én ting er at læse og skrive om emnet. Det giver bare noget helt andet at prøve det i virkeligheden. Det er sjovere og man lærer bedre, siger Asta Ratschau Nielsen.

- Vi er jo i forvejen interesserede i biologi og naturen, men det giver noget ekstra, når problemstillingen så er ude i vores eget nærområde. Det giver også noget ekstra fællesskab til holdet, siger Frederik Santiago Jakobsen.

Deres biologilærer Heidi Nystrand er enig.

- Vi arbejder mindre med grundbøger og mere og mere med at komme direkte fra skolebænken og ud i virkeligheden. Her tager vi for eksempel udgangspunkt i en lokal historik og problemstilling og en lokal virksomhed. Fra hånden og ind i hovedet, kalder vi det. Vores erfaringer er, at et forløb som dette under projektet Industrien som Karrierevej giver eleverne bedre forståelse og tilegnelse af stoffet, siger Heidi Nystrand.

4376A78A-8F33-4192-BC9D-8D54989B280C

Én ting er at læse og skrive om emnet. Det giver bare noget helt andet at prøve det i virkeligheden. Det er sjovere og man lærer bedre.

— Asta Ratschau Nielsen, elev

Studerende vender tilbage

Hos Billund Vand & Energi er afdelingschef for Plan & Projekt, Jesper Primdahl godt tilfreds med undervisningsforløbet.

- Der er skarp konkurrence om de unge. Og vi vil gerne kunne rekruttere nye medarbejdere i morgen og i de kommende år. Derfor er vi med i projektet. Vi vil gerne skabe en interesse for vores virksomhed og for den grønne tankegang hos de unge. Så håber vi på, at det kan påvirke deres uddannelsesvalg, siger Jesper Primdahl.

- Vi oplever da, at kemi- og biologistuderende, der har gået på gymnasiet i Grindsted og været på besøg tidligere, henvender sig for at ville lave projekter med os. Og vi får også gode spørgsmål og ny viden fra de gymnasieelever, vi har besøg af nu, siger han.

Og hvordan er vandkvaliteten så umiddelbart før udløbet af det rensede spildevand fra Billund Vand & Energi i Grindsted Å?

Jo, den er såmænd udmærket:

- Elevernes måling er i dag ikke metodisk omfattende nok til, at man kan udlede en konkret værdi på 1-7 skalaen i Dansk Vandløbsfaunaindeks. Men ud fra elevernes fangster kan man udlede at tilstanden er god. Vi fandt en del dyr, der er blandt de mest krævende som indgår i indekset Dansk Vandløbsfaunaindeks. Det er ikke en standardiseret prøve, vi har samlet og vi har heller ikke haft dyrene under en stereolup som man skal, men umiddelbart vurderet ligger Grindsted Å lige oven for udløbet i den bedste ende af skalaen. Denne vandkvalitet oven for udløbet bruger myndigheder så til at sammenligne med vandkvaliteten nedstrøms, siger biologikonsulenten Erik Tveskov.

FAKTA BILLUND VAND & ENERGI

Billund Vand & Energi er en forsyningsvirksomhed, der både leverer drikkevand, renser spildevand og laver miljøvenlig strøm og varme gennem biogasanlæg. Virksomheden har 32 ansatte og beskæftiger udover elektrikere og specialarbejdere også ingeniører og en enkelt laborant.

www.billundvand.dk

SKAL DIT GYMNASIUM ELLER DIN VIRKSOMHED VÆRE MED?

Er du lærer på et gymnasium, hvor dine elever kunne få læring og værdi ud af at deltage i et lignende undervisningsforløb med tilhørende virksomhedsbesøg?

Eller kunne din industrivirksomhed tænke sig at åbne dørene for en flok gymnasieelever og dermed bygge bro til en interessant målgruppe, der efterfølgende kunne overveje job og karriere i industrien og i din virksomhed?

Så tag endelig fat i os.

Kontakt

Janne Vigsø Børsting
Janne Vigsø Børsting
Janne Vigsø Børsting
Strategisk Konsulent