Cookie- og privatlivspolitik

Trekantområdet Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Vi er som dataansvarlig forpligtet til at oplyse dig om en række forhold og rettigheder, som du har.

Du skal som udgangspunkt have besked om, at der behandles oplysninger om dig, hvem der er dataansvarlig, formålet med behandlingen, eventuelle modtagere af oplysningerne mm.

Formål med behandlingen

Trekantområdet Danmark behandler dine personoplysninger, fordi vi skal levere services og ydelser og i den forbindelse har brug for oplysninger om borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Trekantområdet Danmarks sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov. Vi behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9, stk. 2. Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til:

  • At få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler om dig,
  • At gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne,
  • At bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet,
  • I særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen,
  • At trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Trekantområdet Danmark får normalt de oplysninger, vi skal bruge, fra dig.

Vi registrerer og udveksler eventuelt oplysninger om dig med samarbejdspartnere for at kunne udføre vores arbejde.

Har du givet samtykke til, at vi må indhente oplysninger vedrørende dig, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte os, jf. nedenfor under kontaktoplysninger.

Kategorier af personoplysning, som indsamles

I Trekantområdet Danmark behandler vi oplysninger om dig, når vi har konkrete opgaver, der relaterer til dig. Oplysningerne kan være almindelig personoplysninger som f.eks. navn og adresse.

Modtager af dine personoplysninger

Trekantområdet Danmark videregiver kun dine personoplysninger, hvis vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning, har indgået kontrakt med tredjemand med henblik på at løse vores opgaver eller andre offentlige myndigheder.

Opbevaring af dine oplysninger

Trekantområdet Danmark sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber samt når et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Trekantområdet Danmark ikke længere adgang til dem.

Kontaktoplysninger

Trekantområdet Danmark
CVR.nr.: 30137930

Kolding Åpark 1, 2.
6000 Kolding
Tlf. 79797878

Databeskyttelsesansvalig

Trekantområdet Danmarks databeskyttelsesansvarlige kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Endvidere kan den databeskyttelsesansvarlige vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Trekantområdet Danmarks behandling af dine personoplysninger.

Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på telefon 21347994 eller via e-mail: pernh@trekantomraadet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde Trekantområdet Danmark behandler dine personoplysninger på. Du kan Kontakte Datatilsynet via deres hjemmeside datatilsynet.dk eller på telefon 33193200.