Elever blev klogere på fødevareindustriens ”tryllemidler”

Hvad er det, der gør at chokoladen fæstner sig i et jævnt lag på guldkaramellen?

Eller at den cremede marmelade bliver smørbar?

Eller at franskbrødet forbliver luftigt og fugtigt?

Den slags spørgsmål blev 8.A fra Vestre Skole i Grindsted meget klogere på, da de besøgte den store ingrediensfabrik IFF – International Flavors & Fragrances i Grindsted.

Det korte svar på de ovenstående spørgsmål er fødevareingredienser: Emulgatorer, enzymer, antioxidanter og stabilisatorer. Altså dét vi ofte genkender som e-numre på fødevareprodukternes ingrediensliste. Og de bliver produceret i stor volumen på IFF. For eksempel findes IFF’s ingredienser i hver anden is og hvert tredje brød på det europæiske marked.

Men 8. klasseseleverne fra Grindsted fik ikke bare den korte version. De er nemlig en del af et undervisningsforløb under projektet ”Bæredygtig Industri som Karrierevej”. Det er et projekt, der både skal øge elevernes kendskab til mulighederne i industrien i Trekantområdet og styrke deres interesse for de naturvidenskabelige fag, så de får lyst til at vælge denne uddannelses- og karriereretning senere hen.

Mayonnaiseforsøg med og uden emulgator

Forud for virksomhedsbesøget på IFF havde eleverne blandt andet arbejdet praktisk med forskellige fødevareforsøg - i et samarbejde mellem elevernes fysiklærer Kim Risberg og en madkundskabslærer.

- Vi har afviklet en hook-week inden besøget på IFF. Her er eleverne blandt andet blevet introduceret til, hvordan emulgatorer virker. Herefter har vi prøvet det af i praksis ved at lave vores egen mayonnaise med og uden de emulgatorer, som IFF producerer. Og set hvor forskelligt resultatet er blevet, siger Kim Risberg, der har lavet undervisningsforløbet i samarbejde med IFF.

- Dét der gør undervisningsforløbet og virksomhedsbesøget til en god kombination, er at eleverne finder ud af, hvad de i praksis kan bruge den viden, de har fået til. For eksempel har de fået afmystificeret e-numre og lært, at de ikke er farlige. Og så er det en styrke, at det er en lokal virksomhed, vi kommer ud på, siger Kim Risberg.

4376A78A-8F33-4192-BC9D-8D54989B280C

- Vi har brug for, at der er flere unge, der ved, hvad vi egentlig laver og producerer – og hvilke forskellige job- og uddannelsesmuligheder, der er inden for vores branche, siger projektleder Thomas Jensen.

— Thomas Jensen, IFF

Håber på ambassadører og kommende medarbejdere

Hos IFF er der også stor tilfredshed med forløbet og besøget.

- Vi har brug for, at der er flere unge, der ved, hvad vi egentlig laver og producerer – og hvilke forskellige job- og uddannelsesmuligheder, der er inden for vores branche, siger projektleder Thomas Jensen.

Han håber, at forløbet og besøget gør eleverne klogere på – og måske endda til ambassadører for – IFF og industrien. Der er nemlig mange forskellige job- og uddannelsesmuligheder i branchen. Og man kan ofte skifte spor eller vælge en anden retning undervejs, så man skal ikke være bekymret for, om man lige vælger helt rigtigt i første hug, forklarer han.

Som eksempler nævner Thomas Jensen procesoperatører, der styrer de store, komplicerede anlæg. Men også laboranter, smede, elektrikere, lager- og logistikfolk og ingeniører. Alt sammen uddannelser og jobfunktioner som man enten kan komme i lære som på fabrikken eller blive tilknyttet som studerende.

På rundtur i fabrikkens hjerte

Og 8.A får det hele at se under virksomhedsbesøget. Det er på med hårnet, engangskitler og beskyttelsesbriller og så ellers rundt på det store produktionsanlæg.

Eleverne går gennem rørfyldte og summende produktionshaller og ser blandt andet fabrikkens hjerte – et kæmpe destillationsanlæg, hvor forskellige fedtstoffer og olier blandes under høje temperaturer.

Eleverne ser det automatiserede højlager, hvor truckrobotter kører ind ad de lange gange og stabler og plukker pulversække og væskespande med fabrikkens produkter.

De ser pakkeriet, klargøringsområdet, værkstederne, laboratorierne, kontrolrummet og tårnet med det store sprayanlæg, der omdanner væsker til pulverform. Og de møder medarbejderne, der arbejder i de forskellige funktioner.

8.A får det hele at se under virksomhedsbesøget. Det er på med hårnet, engangskitler og beskyttelsesbriller og så ellers rundt på det store produktionsanlæg.

Aha-oplevelse for eleverne

For Mads Kaanbjerg Jensen og Anna Dupont Lindholm Nissen fra 8.A på Vestre Skole har det været et lærerigt forløb.

- Jeg bor i nærheden af fabrikken og har aldrig vist, hvad de egentlig lavede, siger Mads Kaanbjerg Jensen.

- Det har været spændende at se, hvad de tilsætningsstoffer, som de laver på fabrikken, gør ved de produkter, de bliver brugt i, siger Anna Dupont Lindholm Nissen.

De er enige om, at undervisningsforløbet og forsøgene forud for virksomhedsbesøget har givet dem en større forståelse af, hvad ingredienser og tilsætningsstoffer bruges til.

- Besøget har givet mig et indblik i produktionen. Jeg synes, det mest spændende var at se, hvordan fabrikken også arbejder med at videreudvikle nye produkter til supermarkeder, siger Anna Dupont Lindholm Nissen.

For Mads Kaanbjerg Jensen var det mest interessante robotterne:

- Jeg var ikke klar over, at robotterne kunne så meget – at de faktisk kunne arbejde sammen, siger han.

FAKTA IFF

IFF – International Fragrances & Flavors er en international leverandør af ingredienser og smag til færdigvarebranchen. Fabrikken på Tårnvej i Grindsted beskæftiger omkring 530 ansatte og har løbende 25-30 elever under uddannelse. Fabrikken producerer blandt andet emulgatorer, enzymer, antioxidanter og specialiserede blandingsprodukter heraf.

SKAL DIN SKOLE ELLER VIRKSOMHED VÆRE MED?

Er du lærer på en skole, hvor dine elever kunne få læring og værdi ud af at deltage i et lignende undervisningsforløb med tilhørende virksomhedsbesøg?

Eller kunne din industrivirksomhed tænke sig at åbne dørene for en flok 7.- eller 8. klasser?

Så tag endelig fat i os.

Kontakt

Janne Vigsø Børsting
Janne Vigsø Børsting
Janne Vigsø Børsting
Strategisk Konsulent