Gymnasielever skulle ”redde” drikkevandet under Kolding

3.g’erne fra Munkensdam Gymnasium står over for et ganske virkelighedsnært scenarie, som kræver al den viden og alle de faglige kompetencer, som de har fået i løbet af deres to år med valgfaget naturgeografi:

Prøver viser, at flere vandboringer i Koldings omegn er truet af pesticider. Og nu er det gymnasieelevernes opgave at anbefale tiltag og løsninger, der kan sikre kvaliteten i det vand, de selv drikker og tager bad i hver eneste dag.

Denne dag i det 10 lektioner lange undervisningsforløb under projektet ”Industrien som Karrierevej” har eleverne på Munkensdam Gymnasium besøg af geolog Niels Emil Søe fra forsyningsselskabet TREFOR, der har ansvaret for at levere rent drikkevand til forbrugerne i Trekantområdet.

Fordybet i grundvand og grænseværdier

Tidligere i forløbet var eleverne på besøg hos TREFOR. Nu sidder de koncentreret om grundvandsmodeller, grænseværdier for pesticider og offentlige databaser om vandboringer. Gruppevis kommer de ind og får vejledning af geologen på deres problemstillinger.

- Har I kigget på muligheden for at rense vandet fra boringen? Har I overvejet en afværgeboring? Hvad med opblanding? Er det etisk korrekt at blande mindre rent drikkevand op med drikkevand fra en helt ren boring? Har I sammenlignet hvad de forskellige løsninger vil koste og hvor effektive, de er?

4376A78A-8F33-4192-BC9D-8D54989B280C

Man føler sig mere inkluderet i undervisningen på denne måde. Det er rart at komme ud af klasseværelset og ud i virkeligheden og få frihed til selv at studere problemstillingerne.

— Sebastian Kristensen, gymnasieelev

Det virkelighedsnære motiverer

Vejledningsspørgsmålene fra Niels Emil Søe er mange. Og eleverne er opslugt af opgaven.

- Det er sjovt at arbejde med noget lokalt, der har betydning for os i dagligdagen, siger Jonatan Ahle Petersen.

Hans gruppemakker Sebastian Kristensen supplerer:

- Man føler sig mere inkluderet i undervisningen på denne måde. Det er rart at komme ud af klasseværelset og ud i virkeligheden og få frihed til selv at studere problemstillingerne, siger Sebastian Kristensen.

Samme oplevelse har de i en pigegruppe:

- Når undervisningen er så realistisk som her, så gør det noget for interessen. Man ser virkningerne, siger Natasja Møller Clausen.

”Nu behøver jeg ikke forklare, hvorfor naturvidenskab er vigtigt”

Elevernes oplevelser med undervisningsforløbet under projektet ”Industrien som Karrierevej” glæder elevernes naturgeografi-lærer Ulrik Holm-Nielsen.

- Vi oplever ofte, at eleverne spørger: ”Hvorfor skal vi lære det her? Hvad skal vi bruge det til?”. Mange elever mangler simpelthen en forklaring på – og en legitimering af, hvorfor de skal lære for eksempel matematik eller naturgeografi. Men efter et undervisningsforløb som dette, behøver jeg ikke længere forklare eleverne, hvorfor det er vigtigt. Den her vekselvirkning mellem praksis og skole er rigtigt motiverende for eleverne. Og vi oplever også, at det smitter positivt af på vores relationer til eleverne, siger Ulrik Holm-Nielsen.

Ekspertvejledning

I en tredje arbejdsgruppe reflekterer Mads Skov Elgaard over udbyttet:

- Det er meget relatérbart, når det er et problem i vores eget nærområde. Det giver også noget ekstra viden, når det er en ekspert, der vejleder os. Jeg har fået bedre viden om pesticider og vandet, vi drikker. Men også om hvor godt beskyttede vi egentlig er som forbrugere, siger Mads Skov Elgaard.

4376A78A-8F33-4192-BC9D-8D54989B280C

De unge mennesker skal jo ikke ud og være geologer alle sammen. Men de skal alle videreuddanne sig på den ene eller den anden måde. Måske ser nogen af dem en mulig karrieremulighed i vandforsyningen, når de engang er færdige med at uddanne sig. Og vi får skabt en indsigt i vores virksomhed og dét, vi laver.

— Niels Emil Søe, TREFOR

Skaber indsigt i TREFOR’s virksomhed

Geolog Niels Emil Søe, der har vejledt gymnasieeleverne denne dag, ser frem til at få besøg af dem igen på TREFOR, hvor de skal fremlægge og argumentere for anbefalinger til at fremtidssikre vandkvaliteten i Kolding og beskytte boringer og borgere mod pesticider.

Han er ikke i tvivl om udbyttet af undervisningsforløbet for TREFOR:

- De unge mennesker skal jo ikke ud og være geologer alle sammen. Men de skal alle videreuddanne sig på den ene eller den anden måde. Måske ser nogen af dem en mulig karrieremulighed i vandforsyningen, når de engang er færdige med at uddanne sig. Og vi får skabt en indsigt i vores virksomhed og dét, vi laver, siger Niels Emil Søe.

En hurtig rundspørge blandt eleverne giver da også grund til optimisme på de naturvidenskabelige uddannelsers vegne.

- Jeg skal måske ikke lige være geolog. Men civilingeniør eller andre naturvidenskabelige uddannelser er da inde i mine overvejelser, lyder det fra Peter Kofoed Rasmussen.

FAKTA TREFOR

TREFOR er forsyningsselskab for elnettet, vand og varme i Trekantområdet. Selskabet er en del af EWII koncernen og beskæftiger omkring 200 medarbejdere.

www.trefor.dk

SKAL DIT GYMNASIUM ELLER DIN VIRKSOMHED VÆRE MED?

Er du lærer på et gymnasium, hvor dine elever kunne få læring og værdi ud af at deltage i et lignende undervisningsforløb med tilhørende virksomhedsbesøg?

Eller kunne din industrivirksomhed tænke sig at åbne dørene for en flok gymnasieelever og dermed bygge bro til en interessant målgruppe, der efterfølgende kunne overveje job og karriere i industrien og i din virksomhed?

Så tag endelig fat i os.

Kontakt

Janne Vigsø Børsting
Janne Vigsø Børsting
Janne Vigsø Børsting
Strategisk Konsulent