Magnetisme og orbitaler

STX, A-niveau

Fysik/kemi

Materialet er gratis og må benyttes som inspiration og frit ændres til dit undervisningsforløb.

Magnetisme og orbitaler

Forløb med besøg hos Kemisk Institut på Aarhus Universitet.

Kemi A kernestof: Periodesystem, Hovedgrupperne og undergrupper med fokus på Fe og Nd, Bohrs Skalmodel, Orbitalteori, Aufbau Princip, Paulis Princip, Hunds Regel, Spin