NATURE ENERGY - BIOGAS

Folkeskole, 9. klasse

Fysik/kemi, Biologi, Geografi

Materialet er gratis og må benyttes som inspiration og frit ændres til dit undervisningsforløb.

PRODUKTION MED BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF
NATURGRUNDLAGET

Forløbet er som udgangspunkt tænkt ind i naturfagene, som et led i det tværfaglige
emne "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget". Vinklen er
produktionen af el og varme og bortskaffelse af affald i en bæredygtig sammenhæng.