Ølbrygningsforløb SDU

STX, B-niveau

Fysik/kemi

Materialet er gratis og må benyttes som inspiration og frit ændres til dit undervisningsforløb.

Ølbrygningsforløb med SDU

Workshop og efterfølgende projekt om ølbrygning, der støtter op om kemi Bs kernestof:

  • organisk kemi: stofkendskab, herunder opbygning, egenskaber, isomeri, og anvendelse
    for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer og estere, samt opbygning af og
    udvalgte relevante egenskaber for stofklasserne aldehyder, ketoner og aminer
  • eksempel på makromolekyler reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder katalyse