Best practises for ledelse og organisering af skole-virksomhedssamarbejde på STX

Baggrund

Industrien som karrierevej 2.0 har i perioden 2019-2022 arbejdet med at udvikle og styrke samarbejdet mellem syv STX-gymnasier og en række industrivirksomheder i Trekantområdet. Ønsket er at give elever på STX en forståelse af, hvordan STEM-fag anvendes i industrien og herigennem inspirerer flere unge til en videregående uddannelse, der leder til en karriere i industrien.

Syv STX-gymnasier i Trekantområdet har deltaget i projektet: Middelfart Gymnasium og HF, Fredericia Gymnasium, Munkensdam Gymnasium, Kolding Gymnasium, Grindsted Gymnasium og HF, Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium. I projektet har de syv gymnasier jævnligt mødtes på ledelsesniveau. Fokus i dialogen har været, hvorledes ledelsen kan understøtte lærerne med at udvikle og forankre samarbejde med lokale virksomheder om undervisningsforløb.

De syv gymnasier har forskellige størrelser, organisering og ledelsesstruktur. På trods af dette, er der alligevel en række erfaringer og gode råd, som kan bidrage til at gøre vejen kortere for andre skoler og uddannelsesinstitutioner, som ønsker at styrke skolevirksomhedssamarbejde. Disse er samlet i nærværende beskrivelse af best practise for ledelse og organisering af skole-virksomhedssamarbejde på STX-gymnasier.

Der er identificeret seks aspekter, som styrker skole-virksomhedssamarbejdet. Aspekterne er ikke beskrevet i prioriteret rækkefølge. Erfaringen er, at der skal skrues på alle knapper.

  1. Synlig ledelsesprioritering
  2. Vælg en koordinator og forankre i fagteam
  3. Strategisk valg af lærere til udvikling
  4. Integreret virksomhedssamarbejde i fagplan eller studieretning
  5. Samarbejde med erhvervskontor
  6. Fastholde kontakt til virksomheder

Download hele notatet herunder.

Best practises for ledelse og organisering af skole-virksomhedssamarbejde på STX