Guide til skole-virksomhedssamarbejde

Hvordan hjælper du dine elever med at få øje på, at STEM-fagene kan anvendes og omsættes ”ude i virkeligheden”?

En måde at hjælpe skoleelever til at få indsigt i, hvordan STEM-fagene kan bruges i praksis, er at gennemføre undervisningsforløb sammen med en lokal industrivirksomhed. Det gør undervisningen både levende og praksisnær og skaber en tættere relation mellem skolen og lokalområdet.

I projektet Bæredygtig Industri som karrierevej har de skoler, der deltager gjort vigtige erfaringer om, hvordan de gode undervisningsforløb skabes i samarbejde med lokale virksomheder. I denne lille guide har vi samlet vigtige erfaringer og læringer fra skole-virksomhedssamarbejdet og omsat dem til konkrete forslag til, hvordan samarbejdet kan gribes an. Det kan forhåbentligt inspirere flere til at kaste sig ud i skole-virksomhedssamarbejde. Erfaringen med eleverne er, at de synes det er spændende, meningsfyldt og motiverende.

Brug guidens 11 trin som en inspiration. Måske er der nogle smutveje til et spændende og inspirerende forløb.

Guide til skole-virksomhedssamarbejde