I mål: 1600 unge i Trekantområdet fik øjnene op for industrien som karrierevej

Der er grund til at kippe med flaget for de mange skoler og virksomheder i Trekantområdet, der gennem de seneste tre år har arbejdet tæt sammen om styrke elevernes kendskab til de mange spændende job- og karriereveje i industrien.

For gennem et stærkt skole/virksomhedssamarbejde i regi af projektet ”Bæredygtig Industri som Karrierevej” har 1600 elever i Trekantområdet været ude hos over 50 lokale virksomheder, hvor de har løst konkrete problemstillinger med udgangspunkt i STEM-fagene. Og dermed har de oplevet de mange karrieremuligheder i industrien indefra.

Afslutningskonference hos Solar

Så kippet og klappet blev der en majformiddag på sourcing-virksomheden Solar i Vejen, hvor projekt Bæredygtig Industri som Karrierevej blev afsluttet med en erfa-konference for skolefolk og virksomheder.

Fra scenen var der både liveinterviews med forskere og politikere, men ikke mindst blev flere af de succesfulde undervisningsforløb præsenteret af de virksomheder, elever og lærere, der havde været igennem dem.

Bække-elever skulle bygge solcelleanlæg

Et af forløbene som konferencegæsterne fik præsenteret var samarbejdet mellem 8. årgang på Bække Skole og solcellevirksomheden Energi Innovation – begge fra Vejen.

Elevernes opgave var at få etableret et solcelleanlæg på skolens grund. For at dele opgaven op i mindre dele – og få aktiveret så mange STEM-kompetencer som muligt – blev eleverne delt ind i fem forskellige arbejdsgrupper med hver sin opgave:

Beregnergruppen skulle regne ud, om det var mere fordelagtigt at bruge solcelleanlæg fremfor en gasgenerator. Designgruppen skulle arbejde med den bedste placering, udformning og vinkling af solcelleanlægget, mens driftgruppen lærte noget om drift, vedligehold og sikkerhed på den store solcellepark i Vandel.

Byggerigruppen fik den meget praktiske opgave med at opføre selve anlægget på skolens grund, mens marketinggruppen lavede markedsanalyse og reklamekampagne for solceller.

Praksisnært og autentisk

For klasselærer Linda Thyssen var forløbet udbytterigt:

4376A78A-8F33-4192-BC9D-8D54989B280C

- Det var både autentisk og involverende. Det gav mig adgang til at se eleverne i andre roller og til bedre at kunne hjælpe dem til at finde deres egne styrker. Det var fedt at se de unge vokse med opgaven og være engagerede om en opgave sammen. Og så var det personligt også en læringsrejse for mig at lære solcellebranchen at kende

— Linda Thyssen

Skoleleder på Bække Skole, Helle Jeppesen, lagde vægt på, at Bæredygtig Industri som Karrierevej passede godt til skolens profil og vision:

- Som skole er vi optagede af det praksisnære og af at åbne verden op for eleverne og vise dem, hvilke muligheder, der venter. Det handler blandt andet om at komme væk fra skærmene og skolebordene, sagde hun.

Elever fik aha-oplevelser

Tre elever fra 8. årgang på Bække Skole var med til erfa-konferencen for at fortælle om deres oplevelser og erfaringer med undervisningsforløbet med Energi Innovation.

For Jonas Kirk Petersen, der var en del af byggegruppen, var undervisningsforløbet et spændende indblik i den ”virkelige” verden:

- Alle var med i projektet i forskellige roller, hvor vi var afhængige af hinanden. For mig var det lærerigt og motiverende, at der var krav og forventninger til os fra virksomheden – at vi skulle levere dét, vi fik besked om, sagde Jonas Kirk Petersen.

For Clara Portefée Dantoft, der var en del af marketinggruppen, var det sjoveste at arbejde sammen med sine klassekammerater på nye måder.

- Jeg har lært, hvad der skal til for at reklamere for en virksomhed og sælge et produkt. Og så har jeg fået et godt indblik i, at der er et arbejdsliv efter skolen – og hvad det indebærer, sagde hun.

I marketinggruppen var også Kristoffer Knud Kristensen. Dét der var mest udbytterigt for ham var at lave de konkrete marketingprodukter, der blandt andet omfattede reklamevideo, plancher, logo og et slogan.

- Det sjoveste i forløbet var, at jeg kunne bringe mine egne kreative evner i spil, sagde han.

Virksomhed: Vi kan bruge de unge

For direktør i Energi Innovation, Poul Svendsen, var der flere motivationer for at åbne virksomheden for Bække Skole og projekt Bæredygtig Industri som Karrierevej:

4376A78A-8F33-4192-BC9D-8D54989B280C

- Vi er en virksomhed, der gerne vil bakke op lokalt og vise de unge, at der findes mange andre veje i arbejdslivet end de mest gængse. Hos Energi Innovation går vi ikke så meget op i, hvor de unge kommer fra eller hvilken uddannelse, de har. Ved at være med i Bæredygtig Industri som Karrierevej får vi vist de lokale unge, at der er mange forskellige jobmuligheder hos os. Og det er godt, for vi mangler hænder og vi mangler unge i virksomheden.

— Poul Svendsen

Han havde dog et hjertesuk til skolefolkene på konferencen:

- Vi har en udfordring med de unges EDB-kompetencer. De mangler simpelthen viden om, hvordan man bruger programmer som for eksempel Excel, hvor man opstiller formler, laver udregninger og håndterer større mængder af data. Det er simpelthen en nødvendig kompetence, sagde Poul Svendsen.

FAKTA

I løbet af de tre år, som Bæredygtig Industri som Karrierevej har løbet over, har mere end 1400 elever i Trekantområdet været igennem undervisningsforløb med udgangspunkt i STEM-fag og lokale virksomheders konkrete problemstillinger.

170 lærere og UU-vejledere har deltaget i efteruddannelsesforløb, workshops og industrisafarier for at øge deres viden om bæredygtig industri som karrierevej.

Hvad fik konferencedeltagerne ud af dagen?

Bliv klogere på hvad skolefolk og politikere fik ud af at deltage i afslutningskonferencen for Bæredygtig Industri som Karrierevej.

Læs artikel

Vil din skole/virksomhed være med i et lignende projekt?

Janne Vigsø Børsting
Janne Vigsø Børsting
Janne Vigsø Børsting
Strategisk Konsulent